Bijlage 1. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan NV PLASTIGI

Lenskensdijk 3

2200 HERENTALS

België

0406.043.681

info@valiente.be

……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………… 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

……………………………………………………............................................................................

Naam /Namen consument(en)

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres consument(en)

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum

……………………………………………………………………………………………......................

Handtekening van consument(en)  

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

……………………………………………………………………………………………………………

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.